CID Seminar 1

De la WikiLabs

În acest seminar veţi învăţa să descrieţi unele circuite digitale simple în limbajul Verilog şi să folosiţi programul Xilinx ISim pentru a simula funcţionarea acestora.

Un scurt tutorial pentru folosirea programului Xilinx ISim găsiţi aici.

Cuvinte cheie: porți logice, porturi, formă de undă, proiect, modul, instanţiere, testbench

Sintaxa Verilog: module, wire, reg, initial, $stop


Verilog este un limbaj de descriere hardware (hardware description language). În acest limbaj putem descrie circuite digitale precum cel din figura 1.


Exercițiul 1

În figura 1 este reprezentată schema unui circuit digital care conține porți logice. Descrieți această schemă în limbajul Verilog.

Schema bloc pentru exemplul 1

Explicații: Porțile logice sunt predefinite în Verilog: not, and, nand, or, nor, xor, nxor. Sintaxa corectă este, pentru poarta and:

and nume_poarta (iesire, intrare_1, intrare_2, . intrare_n);


Exercițiul 2

Creați un fișier Verilog care descrie circuitul de la exercițiul 1.

Explicații: Descrierea unui circuit include:

 • interfața (declararea porturilor de intrare și ieșire)
 • descrierea funcției sau a schemei circuitului

În Verilog, descrierile circuitelor sunt alcătuite din module. Sintaxa este următoarea:

module circuitul_meu(lista_porturi); /* porturile sunt conexiunile externe ale circuitului*/

	//declaraţi mai întâi porturile
	//apoi daţi detaliile funcţionale sau structurale
endmodule

Exercițiul 3

Generați formele de undă din figurile următoare în simulatorul ISim.

 1. Semnalul i0:

Semnal i0

 1. Două semnale, i0 și i1:

Semnale i0 și i1

 1. Trei semnale:

Trei semnale

Rezolvare punctul 1:

Se va scrie un fișier sursă nou, care nu are porturi exterioare (deoarece nu descrie un circuit). Cod sursă exercițiul 3


Exemplul 4

Simulați funcționarea modulului de la exercițiul 2, aplicând pe intrare semnalele de la exercițiul 3 – punctul 3. Știind că acest circuit este un multiplexor (circuit de selecție), analizați formele de undă pentru a vedea dacă sunt corecte. Modificați eventual forma de undă pe intrarea s și verificați funcționarea corectă.

Explicații: Pentru a simula funcționarea unui circuit, trebuie să realizăm o platformă de test (Testbench) descrisă într-un nou modul. Aplicăm semnalele respective pe intrarea circuitului testat – instanțiem circuitul respectiv. Simulăm modulul de test și apoi analizăm formele de undă pentru a vedea dacă acestea corespund funcției implementate.

Exercițiul 5

Desenaţi schema descrisă de următorul cod Verilog:

circuit1 ana (.in1(a), .in2 (b), .out1(int), .out2(en));
circuit2 doru(.in3(int), .in4 (b), .out(c));
circuit3 zuzu(.in0(en), .in1(c), .out(out));

... unde modulele au porturile declarate astfel:

module circuit1 (
      input [3:0] in1, in2,
      output [3:0] out1,
      output out2);
...
endmodule
 
 
 
module circuit2 (
      input [3:0] in3, in4,
      output [3:0] out);
...
endmodule
 
 
 
module circuit3 (
      input [3:0] in1,
      input in0,
      output [3:0] out);
...
endmodule

Porţi logice în Verilog

În Verilog, porțile logice elementare sunt predefinite ca primitive, există deci cuvinte speciale de limbaj.

Pentru funcția ŞI:

and (out, in1, in2,..., ink); // intotdeauna prima e iesirea
and P1(out, in1, in2); // este bine sa dam si un nume fiecarei porti

Celelalte porţi logice sunt: nand, or, nor, xor, xnor. La toate aceste porţi, implicit prima este ieşirea şi se pot pune oricâte intrări.

Observaţie: Notaţiile simple folosite pentru funcţii logice în scrierea curentă nu sunt identice cu simbolurile operatorilor din Verilog.

Funcţie logică Simbol operator Verilog
ȘI • (se poate omite) &
SAU + |
XOR ^
NOT ' ~

Temă

 1. Tema 1
  Descrieţi structural în Verilog circuitul din figură (veţi descrie efectiv schema cu porţi logice). Atenţie! trebuie definite toate interconexiunile ca wire.
 2. Descrieţi comportamental acelaşi circuit (folosind operatori logici şi instrucţiunea assign).
 3. Descrieţi în Verilog modulele componente ale circuitului din exemplul 5 (diferența, complement, mux) astfel încât să realizeze funcţiile precizate şi testaţi distinct fiecare modul în parte. Indicaţie: Modulul pentru multiplexor poate fi descris folosind instrucţiunea de atribuire condiţionată care este explicată în seminarul 2 (dar o puteţi găsi şi aici)
 4. Simulaţi funcţionarea întregului circuit din exemplul 5. Indicaţie: Trebuie să descrieti mai întâi modulul Top, care cuprinde cele trei instanţieri.

Reguli de bună practică

Organizarea fişierelor

 • Salvaţi modulele pe care le scrieţi în fişiere distincte.
 • Numele fişierului să fie identic cu numele modulului.
 • Pentru simulare, folosiţi un folder distinct.

Scrierea codului

 • Daţi nume sugestive modulelor, porturilor şi semnalelor.
 • Introduceţi comentarii pentru documentarea codului.
 • Folosiţi tab-uri şi linii goale pentru alinierea şi gruparea blocurilor de instrucţiuni.