Convenții de cod - C

De la WikiLabs
Versiunea din 6 decembrie 2015 12:12, autor: Radu Hobincu (Discuție | contribuții) (Numele de macrouri și constante statice)

Acest document descrie regulile ce trebuie respectate la scrierea de programe în C, atât pentru materia Programarea Calculatoarelor cât și pentru Structuri de Date și Algoritmi. Nerespectarea acestor reguli va duce la depunctarea implementării respective.

Identificatori

Numele de variabile urmează convenția CamelCase, cu excepția numelor de macrouri și constante statice care vor urma convenția snake_case și care vor fi scrise exclusiv cu litere mari.


În același timp toți identificatorii trebuie sa aibă nume sugestive, care să descrie fără ambiguitate scopul sau funcționalitatea variabilei sau funcției.

Nume de variabile

Numele de variabile locare sau argumente

Numele de variabile locale sau argumente de funcții vor incepe cu literă mică și vor urma convenția CamelCase:

void printMyName(char name[]) {
    int variableName;
    float floatValue;
    //...
}

Numele de variabile globale

Numele de variabile globale trebuie să înceapă cu litera 'g' și următoarea literă mare. Litera 'g' specifică faptul că variabila este globală și nu este definită în contextul curent:

long long gCurrentTime;

void updateCurrentTime(long interval) {
    gCurrentTime += interval;
}

Numele de macrouri și constante statice

Numele de macrouri și constante statice vor urma convenția snake_case și vor fi scrise exclusiv cu litere mari:

#define MAX_STRING_LENGTH 100
#define MAX(x, y) ((x) >= (y) ? (x) : (y))

static const MAX_CLIENTS = 1000;