Convenții de cod - C

De la WikiLabs

Acest document descrie regulile ce trebuie respectate la scrierea de programe în C, atât pentru materia Programarea Calculatoarelor cât și pentru Structuri de Date și Algoritmi. Nerespectarea acestor reguli va duce la depunctarea implementării respective.

Identificatori

Numele de variabile urmează convenția [CamelCase], cu excepția numelor de macrouri și constante statice care vor urma convenția [snake_case] și care vor fi scrise exclusiv cu litere mari.

Nume de variabile

Numele de variabile locare sau argumente

Numele de variabile locale sau argumente de funcții vor incepe cu literă mică și vor urma convenția [CamelCase]:

int variableName;
float floatValue;

void printMyName(char name[]) {
    //...
}