Graphical User Interface (GUI) - Java Swing și JavaFX

De la WikiLabs
Versiunea din 27 august 2012 11:05, autor: Radu Hobincu (Discuție | contribuții) (Layouts)

În multe dintre aplicațiile pe care le veți dezvolta folosing Java, veți avea nevoie și de o interfață grafică adecvată: ferestre, butoane, câmpuri de editare, checkbox­uri, etc. Există mai multe biblioteci de dezvoltare pentru interfețe grafice, cea mai cunoscută fiind Java Swing și cea mai nouă fiind JavaFX.

Java Swing

Pachetul care conține majoritatea claselor pentru aplicațiile Swing este java.swing dar sunt utilizate și multe din clasele din vechea biblotecă GUI, java.awt. Clasa principală pentru aplicații Java Swing este clasa javax.swing.JFrame.

Frame-ul este fereastra principală a unei interfețe grafice. Este elementul care are asociată bara de deasupra, care conține icon-ul, numele aplicației și cele trei butoane: minimize, maximize, close:

Exemplu de frame fără elemente

În continuare este prezentat un frame ce conține cele mai utilizate componente Swing:

Exemplu de frame cu elemente

Componente

Toate obiectele Swing, cu excepția clasei JFrame, moștenesc clasa javax.swing.JComponent, care la rândul ei moștenește (indirect) clasa java.awt.Container. Astfel, se creează o ierarhie de componente, fiecare element (numit parent) înglobând alte sub-componente (numite children). În continuare se vor prezenta elementele necesare realizării temei 6. Pentru descrierea altor elemente mai avansate, citiți tutorial-ul Oracle.

javax.swing.JPanel

JPanel este un container generic care poate conține alte elemente. Poate fi vizibil, schimbându-i-se culoarea background-ului, sau modelul marginii, sau invizibil, folosit doar pentru ierarhizarea conținutului. Este indicat să nu plasați alte obiecte direct pe un JFrame, ci doar un JPanel care să conțină restul de elemente. Acest lucru este foarte util și când aveți nevoie să schimbați complet elementele dintr-un JFrame, înlocuiți doar JPanel-ul.

javax.swing.JLabel

JLabel este un component utilizat pentru a afișa text sau imagini într-un container.

javax.swing.JButton

JButton este, cum îi spune și numele, un buton. Acesta poate avea afișat un text sau o imagine. De cele mai multe ori este utilizat asociindu-i-se un Event Handler de tip ActionListener (vezi #Event Handlers) care se declanșează când acesta este apăsat (se dă click pe el).

javax.swing.JTextField

JTextField reprezintă o zonă în care se poate introduce text scurt, de o singură linie. Și acestul element i se poate asocia un Event Handler de tip ActionListener care se declanșează când se apasă tasta Enter în zona de editare.

javax.swing.JTextArea

JTextArea reprezintă o zonă în care se poate introduce text de mai multe linii.

Layouts

O altă serie de clase necesară pentru implementarea unei interfețe grafice este setul de clase care extind interfața java.awt.LayoutManager. Aceste clase descriu modul în care elementele se așează într-un Container. Cele mai importante sunt:

= java.awt.FlowLayout

FlowLayout este utilizat pentru a așseza elementele pe orizontală, până când nu mai încap, în care situație se trece pe rândul următor. Acesta este cel mai simplu tip de layout.

= java.awt.GridLayout

GridLayout este utilizat pentru a așseza elementele într-o matrice cu număr configurabil de linii și coloane.

= java.awt.BorderLayout

BorderLayout este utilizat pentru a așseza elementele dealungul celor patru margini și în centru, adică NORTH, SOUTH, EAST, WEST și CENTER. Un singur element poate fi plasat în fiecare din aceste poziții.

= java.awt.CardLayout

CardLayout este utilizat pentru a adăuga mai multe componente unui Container din care doar unul este vizibil la un moment dat. Acest tip de layout este util pentru generarea de aplicații tip wizard în care utilizatorul trece de la o fereastră la alta cu ajutorul unor butoane Next și Previous.

Event Handlers

JavaFX