CID Lab Lucrarea 0

De la WikiLabs

Noțiuni și cunoștințe necesare

Placa de dezvoltare

Placa de dezvoltare cu circuite integrate digitale

În acest laborator veti folosi o placa de dezvoltare echipată cu circuite integrate digitale ce oferă următoarele funcții logice:

 • 4 porți ȘI-NU, la ale căror ieșiri sunt conectate inversoare, putând astfel fi folosite ca porți ȘI
 • 4 porți SAU-NU, la ale căror ieșiri sunt conectate inversoare, putând astfel fi folosite ca porți SAU
 • 4 porti XOR
 • 4 intrări logice selectabile prin câte un jumper, și echipate cu câte un LED care indică valoarea logică selectată (LED aprins pentru 1 logic, stins pentru 0 logic)
 • 4 conexiuni la alimentare (VCC de 5V)
 • 4 conexiuni la masă
 • 4 LED-uri ce pot fi folosite pentru a vizualiza valoarea logică a oricărui punct din circuit (LED aprins pentru 1 logic, stins pentru 0 logic)

Reguli de folosire a plăcii de dezvoltare:

 • Placa trebuie alimentată folosind un cablu USB conectat la calculator, astfel încât LED-ul de alimentare să fie aprins
 • Ieșirile unei porți pot fi conectate la intrările altei porți prin fire, ce vor fi puse la dispoziție împreună cu placa de dezvoltare
 • Nu se vor lega între ele ieșirile a două porți
  • Atenție, fiecare intrare de poartă logică are doi pini, dintre care maxim unul va fi conectat la ieșirea unei porți logice, celălalt putând fi legat la intrarea unei porți logice
  • Inversoarele de pe placă au deja conectate intrările la ieșirile porților ȘI-NU/SAU-NU asociate, deci pinii de pe intrarile inversoarelor nu pot fi folosiți pentru a lega intrarea inversoarelor cu ieșirea unei alte porți de pe placă.
  • Funcția de inversare poate fi implementată și prin intermediul porților ȘI-NU sau XOR de pe placă
 • Nu se vor lega ieșirile porților la VCC sau masă

Schema electrică a plăcii de dezvoltare este disponibilă aici: Fișier:Placa integrate cid proiect.pdf

Exemplu

Schema de circuit a multiplexorului

Se va implementa, cu ajutorul cadrului didactic dacă este necesar, un circuit de selecție (multiplexor) folosind placa de dezvoltare:

 • Se vor folosi combinațiile de porți ȘI-NU/SAU-NU și inversoare pentru realizarea porților ȘI/SAU din schema circuitului.
 • Se va folosi o poartă ȘI-NU pentru a implementa inversorul din schema circuitului, legând ambele intrări ale porții ȘI-NU la semnalul ce trebuie inversat.
 • Ieșirea circuitului va fi conectată la unul din LED-uri pentru a vizualiza valoarea sa logică
 • Se va construi, prin experimentare, tabelul de adevăr al circuitului de selecție

Cerințe

Studenții vor implementa un circuit la alegerea cadrului didactic, format din 4-5 porți logice interconectate, folosind placa de dezvoltare, și se va obține tabelul de adevăr al circuitului fie prin analizarea schemei logice fie prin măsurarea implementării sale pe placa de dezvoltare.