CID Lab Lucrarea 5

De la WikiLabs

Noțiuni și cunoștințe necesare

Exemplu

 • Se va descrie în Verilog o memorie RAM 16x4b cu un port de citire-scriere. Citirea este sincrona.
 • Se vor scrie contrâgerile necesare pentru a conecta
  • adresa la SW7-4 și data de intrare la SW3-0.
  • semnalul de activare a scrierii la unul din butoane (KEY0 ... KEY3).
  • ieșirea memoriei la LEDR3-0.
  • intrarea de ceas a memoriei la unul dintre oscilatoarele plăcii DE1.
 • Programati placa FPGA, si folosind switch-urile si butoanele placii, scrieți adresele 3, 6 și 10 cu valorile 2, 1 respectiv 7, apoi citiți-le în aceeași ordine. Observati, folosind LED-urile placii, daca s-a realizat memorarea.

Exercițiu

 • Descrieți în Verilog o memorie RAM 16x4b cu două porturi:
  • Un port sincron de scriere (Write-Only) cu următoarele semnale:
   • WR_ADDR - adresa la care se scrie
   • WR_EN - comanda de scriere
   • WR_DATA - datele scrise
  • Un port sincron de citire (Read-Only) cu următoarele semnale:
   • RD_ADDR - adresa citită
   • RD_DATA - datele citite
 • Memoria va fi instanțiată în modulul TOP conform figurii următoare:

Cid lab6.jpg

module COUNTER(
  input clk,
  output reg [31:0] cnt
);

always @(posedge clk) cnt <= cnt + 1;

endmodule 

module ROM(
  input [3:0] in,
  output reg [3:0] out
);

always @(in)
  case(in)
    0: out = 4'b0000;
    1: out = 4'b0110;
    2: out = 4'b0011;
    3: out = 4'b1110;
    4: out = 4'b1011;
    5: out = 4'b1111;
    6: out = 4'b0111;
    7: out = 4'b1100;
    8: out = 4'b0001;
    9: out = 4'b0101;
    10: out = 4'b1101;
    11: out = 4'b1010;
    12: out = 4'b0010;
    13: out = 4'b0100;
    14: out = 4'b1000;
    15: out = 4'b1001;
    default: out = 4'b0000;
  endcase

endmodule
 • Scrieți constrângerile necesare pentru a conecta porturile modulului TOP:
  • DIN la SW7-4,
  • ADR la SW3-0,
  • WEN la KEY3,
  • DOUT la LEDR3-0,
  • intrarea de ceas la CLOCK_50.
 • Programati placa FPGA; Scrieți memoria RAM cu valorile necesare pentru a produce pe DOUT o secvență de numere indicată de cadrul didactic.

Submiterea Exercițiilor

Pentru notare, se vor submite următoarele fișiere, către adresa de e-mail indicată de cadrul didactic.

O arhivă zip ce va conține:

 • Toate fișierele Verilog (cu extensia .v) care conțin descrierea circuitului
 • Un fișier de constrângeri, cu extensia .qsf
 • Un fișier de tip proiect Quartus, cu extensia .qpf

Atentie, arhiva va contine doar fisiere (fara directoare).

Subiectul mesajului de e-mail trebuie să respecte formatul [Nume]_[Prenume]_[Grupa]_Mem de exemplu Popescu_Ion_423B_Mem