Circuite Integrate Digitale (curs): Lucian Petrică

De la WikiLabs

Materialele de curs se regăsesc pe platforma Moodle a facultății. Comunicarea notelor și discuțiile între studenți și cadrul didactic vor avea loc exclusiv prin intermediul platformei Moodle.

Bibliografie

Gheorghe Ștefan, Loops & Complexity in Digital Systems. Lecture Notes on Digital Design in the Giga-Gate per Chip Era

M. Morris Mano, Michael D. Ciletti Digital Design, 5th Edition