Circuite Integrate Digitale (curs): Monica Dascălu

De la WikiLabs
Jump to navigationJump to search


Teste la cursul de CID, semestrul 2, 2015

curs 1: aritmetica binara, max 10 puncte

curs 2: functia xor de 3 variabile, max 10 puncte

curs 3: diagrame logice si minimizare, max 15 puncte

curs 4: forme de unda, max 15 puncte


Tema 1: rezolvarea exercitiului 5 si a temelor din seminarul 2:

http://wiki.dcae.pub.ro/index.php/CID_Seminar_2

termen de predare pentru tema 1, 24 martie 2015.

Temele se predau prin email (monica.dascalu@upb.ro) si trebuie sa contina proiectele Xilinx ISE pentru fiecare exercitiu precum si formele de unda pentru simulari. Va rog sa mentionati la subiect TEMA 1 curs CID, numele complet si grupa.


curs 5: logica cu x (valori necunoscute) si z (impedanta inalta), max 10 puncte

curs 6: trei idei pe care le-ati retinut din curs, max 15 puncte

Nota. La testul 6 nu am luat in considerare ca "idei" explicitarea unor acronime sau unele scheme/simboluri desenate fara a preciza ce reprezinta, sau enumerarea unor notiuni noi care au aparut in curs fara a preciza nimic in plus despre ele.

curs 7: registru de recirculare serie, max 15 puncte

Rezultatele primelor 7 teste (actualizat): [[1]]

curs 8: porţi logice CMOS, max 15 puncte

curs 9: celula memorare SRAM / graf automat, max 10 puncte

curs 10: schema unui automat, max 15 puncte

curs 11: cod Gray, max 10 puncte

curs 12: comutarea bistabilului JK, max 10 puncte

Rezultatele testelor 8-12: [[2]]

Total teste (maxim 150) şi punctaj final curs (maxim 30): [[3]]

Testele de la curs reprezintă 30% din nota finală (30 puncte din 100). Seminarul reprezintă 30% din nota finală, iar examenul 40%. La punctajul din timpul anului se adaugă eventuale bonusuri plus tema 1 şi tema 2. Temele vor fi punctate individual. Temele identice sunt punctate cu 0. În cazul temei 2, dacă există mai multe teme identice, va fi punctată prima predată, iar celelate similare vor fi notate cu 0 puncte (zero).

Important! Ultimul curs se va ţine marţi, 26 mai. La acest curs nu se va da test, dar veţi primi o temă suplimentară pe care o puteţi rezolva până la examen. Prezenţa la cursul din 26 mai nu este obligatorie pentru predarea temei (dar vom discuta cu cei prezenţi detalii despre rezolvarea corectă).


Cursul de CID, anul 2013-2014:

CID curs 1, februarie 2014 Fișier:Curs1 CID 2014.pdf

CID curs 2, februarie 2014 Fișier:Curs2 CID 2014.pdf

CID curs 3, februarie 2014 Fișier:Curs3 CID 2014.pdf

CID curs 4, martie 2014 Fișier:Curs4 CID 2014.pdf

CID curs 5, martie 2014 Fișier:Curs5 CID 2014.pdf

CID curs 6, martie 2014 Fișier:Curs6 CID 2014.pdf

CID curs 7, aprilie 2014 Fișier:Curs7 CID 2014.pdf

CID curs 8, aprilie 2014 Fișier:Curs8.pdf

CID curs 9, aprilie 2014 Fișier:Curs9.pdf

CID curs 10, aprilie 2014 Fișier:Curs10 CID 2014.pdf

CID curs 11, mai 2014 Fișier:Curs11 CID 2014.pdf

CID curs 12, mai 2014 Fișier:Curs12 CID 2014.pdf