Circuitul de debounce

De la WikiLabs

În circuitele secvențiale, orice variabilă de intrare care nu este dependentă de ceasul sistemului, este o intrare asincronă. Majoritatea acestor intrări asincrone provin de la dispozitive mecanice, cum ar fi cele patru butoane de pe placa de dezvoltare din laborator. Pe lângă faptul ca sunt asincrone, aceste semnale nu sunt perfect dreptunghiulare, elementele mecanice din interiorul butoanelor avand nevoie de un mic timp pentru a se stabiliza. In acest timp semnalul generat este format din multe spike-uri, care conduc la funcționarea gresită a circuitului nostru (se comportă ca un semnal dreptunghiular de frecvența foarte mare). Ne propunem să rezolvăm această problemă prin ignorarea acelei perioade din semnal (cateva milisecunde). Acest lucru îl face circuitul de Debounce, care primește la intrare un semnal, asemanator lui in din figura de mai jos și generează la ieșire un semnal perfect dreptunghiular, de durata unei singure perioade de ceas (out din figura de mai jos).

Intrare asincronă și ieșire debounce

Implementarea unui circuit de debounce

module Debounce(
	output out,
	input clock,
	input in
);

parameter limit = 20'd650000;

reg [19:0] counter;
reg hit;

assign out = (counter == limit);

always@(posedge clock) begin
    if(!in) begin
		counter <= 0;
		hit <= 0;    
    end else if(counter == limit) begin
		hit <= 1;
		counter <= counter + 1;
	end else if(in & !hit) begin
		counter <= counter + 1;
	end
end

endmodule