Dispozitive Semiconductoare de Putere (laborator)

De la WikiLabs

Laboratorul de DSP urmărește familiarizarea studenților cu nivelul mare de injecție a curentului, oglindit în caracteristicile electrice ale dispozitivelor semiconductoare și în parametrii acestora. Are și o parte de simulare în SPICE, având ca obiect obținerea caracteristicilor electrice ale unor dispozitive de putere precum IGBT-ul și cascoda MOS/SIT.

Cadru didactic: ș.l. Miron Cristea

Platforme de laborator