Monica Dascălu

De la WikiLabs

E-mail: monica.dascalu@upb.ro

Birou: A420

Tel.: +004 021 316 9625


Poziţia curentă

Conferențiar universitar, Departamentul DCAE, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica din București, România

   Titular de curs la disciplinele Circuite Integrate Digitale; Structura Microsistemelor

CPII (cercetător principal II), Centrul pentru noi arhitecturi electronice (CNAE), Academia Română


Materiale didactice pentru cursul de Circuite Integrate Digitale, anul universitar 2013-2014


CID curs 1, februarie 2014 [[1]]

CID curs 2, februarie 2014 [[2]]

CID curs 3, februarie 2014 [[3]]

CID curs 4, martie 2014 [[4]]

CID curs 5, martie 2014 [[5]]

CID curs 6, martie 2014 [[6]]

CID curs 7, aprilie 2014 [[7]]

CID curs 8, aprilie 2014 [[8]]

CID curs 9, aprilie 2014 [[9]]

CID curs 10, aprilie 2014 [[10]]

CID curs 11, mai 2014 [[11]]

CID curs 12, mai 2014 [[12]]


Studii

1986-1991 Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Institutul Politehnic Bucureşti, titlul obţinut: inginer electronist

1992-1998 Studii doctorale în specializarea microelectronică, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, UPB, titlul obţinut: doctor inginer

Teza de doctorat: M. Dascălu, “Automatele celulare – o soluţie pentru reducerea complexităţii VLSI”, U.P.B., 1998

PUBLICAŢII


Cărţi şi capitole


L. Milea, A. Zafiu, O. Oltu, M.Dascalu, “Theory, algorithms and applications for solar panel MPP tracking” – book chapter in volume "Solar Collectors and Panels, Theory and Applications" ISBN 978-953-7619-X-X, SCIYO Publishing 2010, pp 234 – 257.

M. Dascălu, E. Franţi, "Automate celulare, modelare şi aplicaţii", editura Tehnică, 120 pagini, ISBN 978-973-31-2352-1, 2009.

Ioniţă, A. Zafiu, M. Dascălu, E. Franţi, M. Vişan, „An Approach for Intelligent Decision Support System for Urban Traffic Monitoring”, capitol în volumul „Urban Data Management Society”, editura CRC Press Taylor & Francis Group – A BALKEMA BOOK, ISBN: 978-0-415-55642-2, ISBN: 978-0-203-86935-2, pp. 455 – 464, 2009

E. Franti, M.Dascalu, „More security and autonomy for users:encryption system with evolutive key”, capitol în volumul “Data, Text and Web Mining and their Business Applications”, WIT Press, pag. 335-344, ISBN 978-1-84564-081-1, ISSN 1746-4463, Cambridge Printing, Great Britain, 2007.

M. Dascălu, G. Ştefan, "Proiectarea circuitelor digitale în Verilog" – Îndrumar de laborator, uz intern, laboratorul de CID, 2001, actualizat 2003

P. Borza, M. Dascălu, C. Gavrilescu, “Calculatorul personal – introducere şi aplicaţii”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999, 193 pagini, ISBN 973-31-1406-5

Dascălu, “Automatele celulare – o soluţie pentru reducerea complexităţii VLSI”, editura Printech, Bucureşti (162 pagini), 1999, ISBN 973-9402-61-5

M. Dascălu (coordonator), D. Ştefan, D. Davidescu, E. Franţi, Z. Hascsi, B. Mîţu, “Circuite integrate digitale – aplicaţii”, Editura Printech, Bucureşti, 1998, (115 pagini), ISBN 973-9402-27-5


Articole publicate în reviste de specialitate cotate ISI

1. Eduard Franti, Lucian Milea, Monica Dascalu, Marius Moga, Catalin Florea, Adrian Barbilian, Mihail Teodorescu, Paul Schiopu, Florin Lazo, Mark Edward Pogarasteanu, Personalized support system for patients with forearm amputations, in ROMJIST (ISI),Vol 15, nr.4, december 2012, pag 112 - 121, ISSN 1453-8245

2. M. Dascălu, G. Stefan, A. Zafiu, „Multilevel Simulator for Artificial Societies”, în revista cotată ISI – ROMJIST, vol.12, nr.4/2009

3. A. Zafiu, I. Stefanescu, M. Dascălu, I. Laurentiu, C. Ghita, E. Franti, „An Exact Method to Compute Maximal Implicants in a Multivalued Logic”, WSEAS Transactions on Communications Journal Issue 8, vol 7, November 2006, pp. 851 – 854.

4. E. Franţi, M. Dascălu, „Hardware Implementation on FPGA Platform for Cellular Automata Cryptosystem”, WSEAS Transactions on Communications Journal Issue 6, vol 5, June 2006, pp. 1151 – 1154.

5. E. Franţi, M. Dascălu, „Simulator for Testing Cellular Automata Cryptographic Algorithms”, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 7, Volume 3, July 2006, pag. 1383 – 1388.

6. M. Dascalu, E. Franti, L. Milea, “Design of a Parallel Computing Based Cryptosystem”, in WSEAS Transactions on Communications, Issue 2, Volume 5, February 2006, ISSN 1109-2742, pp.302-307.

7. E. Franti, M. Dascalu, C. Slav, T. Balan, „Exploring the Cellular Automata Phenomenology for Cryptographic Applications”, in the WSEAS Transactions on Information Science Journal, Issue 4, Volume 4, pp 186-191 , March, 2005

8. E. Franti, M. Dascalu, C. Slav, T. Balan, „Hardware Architecture of a Cryptosystem Based on Cellular Automata Model”, in the WSEAS Transactions on Systems Theory and Scientific Computation Journal, Issue 10, Volume 3, pp. 2311 – 2314, December 2004.


Articole publicate în alte reviste de specialitate

1. F. Lazo, M. Dascălu, E. Franţi, “The Role of Management Information Systems in Information Society”, International Journal on Information Theories and Applications, vol. 5 (1998), pp. 126-133.

2. M. Dascălu, E. Franţi, “Architecture and Logic Design of a Hardware Version for the Game of Life”, Buletinul Ştiinţific al UPB (Sci. Bull, series C, vol.61, nr.1-2, 1999).

3. M. Dascălu, E. Franţi, “Cellular Automata Circuits for Original Applications and Classical Automata”, Buletinul Ştiinţific al UPB (Sci. Bull, series C, vol.60, nr.3-4, 1998).

4. M. Dascălu, E. Franţi, “Pattern Recognition with Cellular Automata”, în Volumul Jubiliar al Revistei de Informatică Medicală, octombrie 1997, pp.20-25

5. S. Ţilplică, M. Dascălu, E. Franţi, L. Cheran, D. Forţea, “Tratamentul cu mometazonă furoat în dermatita alergică - studiu impedimetric”, Revista de Dermato-veneralogie a Societăţii Române de Dermatologie, vol. 64, nr. 3 (1997), pp. 126-131.


Lucrari publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale


1. M. Dascălu, G. Ştefan, A. Zafiu, A. Plavitu, „Applications Of Multilevel Cellular Automata In Epidemiology” in Proceedings-ul conferintei International Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation (ACMOS’11), Lanzarote, Spania, 27.05.2011 – 29.05.2011, pag. 439 – 444.

2. L.Milea, M.Dascalu, O.Oltu, A.Zafiu, Two axes detector for photovoltaic panels’ automatic full angle orientation, CAS 2010 proceedings, pp 314-317, October 11-13, 2010

3. A. Zafiu, L. Milea, O. Oltu, V. Grosu, M. Dascalu - Modelling and Control System for Intelligent Prosthesis Configuration and Testing, 9th Int.Conf. on Computational Intelligence, Man-machine Systems and Cybernetics (CIMMACS '10), Los Andes, Merida, Venezuela, November 14-16, 2010

4. L. Milea, A. Zafiu, O. Oltu, V. Grosu, M. Dascalu, A. Barbilian, Software Assisted Training and Prosthetic Solutions Choosing for Locomotory Disabled Patients, 9th Int.Conf. on Computational Intelligence, Man-machine Systems and Cybernetics (CIMMACS '10), Los Andes, Merida, Venezuela, November 14-16, 2010

5. A. Zafiu, V. Ionescu, M. Dascălu, G. Ştefan, Concepts for society meta-modelling, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, Volume 20, No. 1, ISSN 1726-9679 ISBN 978-3-901509-70-4, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2009

6. M. Dascălu, A. Zafiu, F. Lazo, Economics phenomena modeling with Artificial Societies Multilevel Simulator, în volumul conferintei - International Conference on MATHEMATICAL and COMPUTATIONAL METHODS in SCIENCE and ENGINEERING (MACMESE'09) Baltimore, Maryland, USA, November 7-9, 2009

7. M. Dascălu, A. Zafiu, E. Franți, Experiments for Social Phenomena Modeling with Artificial Societies Multilevel Simulator, în volumul conferinței - International Conference on CLIMATE CHANGES, GLOBAL WARMING, BIOLOGICAL PROBLEMS (CGB'09) Baltimore, Maryland, USA, November 7-9, 2009

8. S. Osiceanu, M. Dascalu, E. Franti, A. Barbilian, Intelligent Interfaces for Locomotory Prosthesis, in Proceedings of IEEE International Joint Conference on Neural Networks, Atlanta, June 14-June 19, USA, ISBN: 978-1-4244-3548-7

9. O. Oltu, V. Voiculescu, M. Dascălu, V. Popescu, A. Barbilian, „Advanced Power Monitoring of an ARM Processor”, in volume "Computational Engineering in Systems Applications" selected papers from WSEAS Conference in Heraclion, Greece, pp , iulie 2008

10. M. Dascălu, E. Franţi, M. Stoian, V. Voinea, „Prosthesis Interfaces Design Tools”, IASTED Conference, Proceedings of Advances in Computer Science and Technology 2008 (ACST ‘08) Langkawi, Malaysia, ISBN: 978-960-6766-54-1, ISSN: 1790-2367, pp 422-426, aprilie 2008.

11. L. Milea, O. Oltu, M. Dascălu, M. Dragulinescu, S. Osiceanu, M. Stoian, „Solar panel automatic orientation system based on MEMS microdetectors and FPGA circuits”, IASTED Conference, Proceedings of Advances in Computer Science and Technology 2008 (ACST ‘08) Langkawi, Malaysia, ISBN: 978-960-6766-54-1, ISSN: 1790-2367, pp 224-228, aprilie 2008

12. L. Milea, M. Drăgulinescu, O. Oltu, M. Dascălu, M. Stoian, „Residential photovoltaic energetic system, optimized with an FPGA based control unit”, Proceedings of the 3rd IASME / SEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE'08), Cambridge, UK, pp 518-522, februarie 2008.

13. A. Zafiu, M. Dascălu, E. Franţi, M. Zafiu, B. Oancea, A. Ionita, M. Stoian, „Virtual Environments for Prosthesis Design”, in WSEAS Conference Proceedings, Tenerife, Spania, pp. 127-131, noiembrie 2007.

14. A. Zafiu, M. Dascălu, E. Franti, M. Zafiu, „Optimising Prosthesis Design by Using Virtual Environment”, Proceedings of European Computing Conference 2007, Athena, Grecia, pp. 234-238, septembrie 2007.

15. S. Goschin, E. Franti, M. Dascalu, S. Osiceanu, „Combine and Compare Evolutionary Robotics and Reinforcement Learning as Methods of Designing Autonomous Robots”, Proceedings of CEC’2007 Conference, Singapore (ISI), pp , septembrie 2007.

16. E. Franti, M, Dascalu, „Cellular Automata Encryption System”, International Conference on Engineering Computational Technology (ECT’06) Proceedings, la Las Palmas de Gran Canaria, Spania, pp. 167 – 178, septembrie 2006.

17. S. Goschin, E, Franţi, M. Dascalu, „Autonomous Agents with Control Systems Based on Genetic Algorithms”, IASTED International Conference on Robotics and Applications (RA 2006) Proceedings, Hawai, SUA, pp. 156-160, 2006.

18. E. Franti, S. Goschin, M. Dascalu, P.L. Milea, G. Stefan, T. Balan, C. Slav, „Virtual environment for robots interfaces design and testing”, in CAS-2005 Proceedings, pp. 275-278, Sinaia, Romania, octombrie 2005.

19. E. Franti, S. Goschin, M. Dascalu, „CRIPTOCEL: Design of Cellular Automata Based Cipher Schemes”, ICCCS’04 Proceedings, Chengdu, China, pp. 189-192, 26-29 iunie 2004.

20. E. Franti, M. Dascalu, R. Moglan, „Using Cellular Automata in Cryptography”, MIXDES’03 Proceedings, Poland, pp. 253-256, noiembrie 2003.

21. I. Bostan, E. Franti, M. Dascalu, S. Goschin, „Evolutionary computing systems for Obstacle Avoidance”, CAS 2003 Proceedings, pp. 287-290, Sinaia, Romania, octombrie 2003.

22. E. Franţi, M. Dascălu, A. Miloşevshi, „Simulation of Neural Architectures for Signal Processing”, CAS 2003 Proceedings, sesiunea specială REASON „Neural Networks for Signal Processing Sinaia, România, pp, octombrie 2003.

23. I. Bostan, I. Lita, E. Franţi, M. Dascălu, C. Moldovan, S. Goschin “Systematic Odometry Errors Compensation for Mobile Robot Positioning” CADSM ’02 Lviv, Ukraina, pp 526-529, februarie 2003.

24. M. Dascălu, E. Franti, S. Goschin, “Traffic Management System and Traffic Simulation Based on Cellular Automata Model”, CAN Information Technology Conference Proceedings, Kathmandu, Nepal, pp 35-40, ianuarie 2003.

25. M. Dascălu, E. Franţi, S. Goschin “Experiments with Cellular Automata Simulator in Traffic Modeling”, WSEAS ’02 Conference Proceedings, Tenerife Spania, pp. 345-348, decembrie 2002.

26. M. Dascălu, E. Franţi, S. Goschin “Using Cellular Automata in Traffic Modeling ICEIS’02 Conference Ciudad Real Spania, pp 401-405, apr 2002.

27. M. Dascălu, E. Franţi, M. Stoian: “Traffic Control System with Cellular Automata Simulator”, Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Inteligence and Soft Computing, Cancun, Mexic, pp. 444-449, mai 2001.

28. M. Dascălu, E. Franti, D. Colesniuc, “Network Configuration for Cellular Automata Chip”, EDS 2000 Proceedings, Brno, Czech Republic, pp. 100-103, decembrie 2000.

29. E. Franţi, M. Dascălu, I. Ştefănescu, “Cellular Automata Hardware for Image Processing Tasks Used in Traffic Control” în CAS 2000 Proceedings, Sinaia, România, pp. 277-280, octombrie 2000.

30. M. Dascălu, E. Franţi, “Implementation of Totalistic Cellular Automata” în CAS 2000 Proceedings, Sinaia, România, pp. 273-276, octombrie 2000.

31. M. Dascălu, E. Franţi, “Architecture and Logic Design for the Game of Life Chip”, EDS’99 Proceedings, Brno, Czech Republic, pp.100-103, decembrie 1999

32. E. Franţi, M. Dascălu, G. Stefan, M. Stănescu: “Using Intelligent Retina with Cellular Automata in Access Control”, în Proceedings of International Conference on Enterprise Information Systems’99, Setubal, Portugalia, pp 237-240, 27-30 martie 1999.

33. M. Dascălu, E. Franţi, “VLSI Implementation of Cellular Automata Randomizers”, în Proceedings of 1998 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems, Chiangmai, Thailanda, pp. 735-738, noiembrie 1998.

34. M. Dascălu, E. Franţi, M. Miloiu, “Using Linear Cellular Automata With Memory Layer in BIST”, în CAS’98 Proceedings, Sinaia, Romania, pp. 631-634, octombrie 1998.

35. E. Franţi, M. Dascălu, “Cellular Automata Architecture for the Artificial Insect Eye”, în Proceedings of Neural Computation ’98, Viena, Austria, pp. 664-668, septembrie 1998.

36. E. Franţi, M. Dascălu, “Interdisciplinar Laboratory for Design and Testing Integrated Circuits Based on Biological Models”, în Proceedings of MIXDES ’98, Lodz, Polonia, pp. 483-486, iunie 1998.

37. M. Dascălu, E. Franţi, A. Hanganu, “Integrated Cellular Automata Randomizers”, în Proccedings of 5th Electronic Devices and Circuits, Brno, Cehia, pp. 362-365, iunie 1998.

38. M. Dascălu, E. Franţi, G. Ştefan, “Artificial Societies, a New Paradigm for Complex Systems’ Modeling”, în Preprints of SWISS’ 98 Proceedings, Sinaia, Romania, pp. 62-67, mai 1998.

39. M. Dascălu, E. Franţi, “Character Recognition With Cellular Automata: Algorithm and Hardware Implementation”, Proceedings of the International ICSC Symposium on Engineering of Inteligent Systems, ICSC Academic Press, Canada/Switzerland, vol. 3, Tenerife, Spania, pp. 409-424, februarie 1998.

40. M. Dascălu, E. Franţi, Z. Hascsi, “Hardware Version for Two-Dimensional Cellular Automata”, în CAS’97 Proceedings, Sinaia, Romania, pp. 597-600, octombrie 1997.

41. M. Dascălu, E. Franţi, “Logical Design of a Cellular Automata for Letter Recognition”, Proceedings of the First Electronic Circuits and Systems Conference, Bratislava, Slovakia, pp. 105-108, septembrie 1997.

42. M. Dascălu, H. N. Teodorescu, “Oscillating Neural Networks and Applications”, Book of Abstracts, International AMSE Conference, Geneva, Elveţia, pp. 55-57, 1992.


Articole publicate in volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale


1. M. Dascalu, E. Franti, F. Lazo, G. Stefan, „Cellular automata simulator for traffic modeling”, Services and Software Architectures, Infrastructures and Engineering for Enhancing EU Citizen’s Quality of Life Workshop Bucharest, Romanian Academy Library, ISBN 978-973-0-04939-8, pp. 49-55, mai 2007.

2. E. Franti, M. Dascalu, T. Alexa, F. Lazo, G. Stefan, „Artificial prothesis with pneumatic muscles - design and applications”, Services and Software Architectures, Infrastructures and Engineering for Enhancing EU Citizen’s Quality of Life Workshop MAY 18, 2007 , Bucharest, Romanian Academy Library, ISBN 978-973-0-04939-8, pp. 64-69, mai 2007.

3. S. Ţilplică, M. Dascălu, E. Franţi, L. Cheran, D. Forţea, “Tratamentul cu Elocom în dermatita iritativă de contact”, în Volumul de rezumate al Conferinţei Naţionale de Dermatologie, Cluj-Napoca, pp. 71, noiembrie 1997.

4. M. Dascălu, E. Franţi, “Pattern Recognition with Cellular Automata”, în Volumul de rezumate al simpozionului MEDINF’97, Satu Mare, pp. 20, octombrie 1997.


Proiecte de cercetare internaţionale

Pi1. Contract FP6 (2004-2006) “Romanian Inventory and Networking for Integration in ERA ROMNET-ERA (INCO-CT-2003-510475)” - participant

Pi2. Contract FP6 (2003 -2005) “MIcro and NAnotechnologies going to EASTern Europe through NETworking MINAEAST-NET (INCO-CT-510470)” – participant

Pi3. Contract FP5 (2001-2004) „Training by Research by System on chip design – REASON”, participant

Pi4. M. Dascălu, responsabil contract de cercetare cu CNCSIS finanţat de Banca Mondială nr. 10752/06.09.2000 (2000-2001): “Simulator de trafic cu automate celulare”


Proiecte de cercetare naţionale

Pn1. Contract cercetare PNCDI2 (2008-2011) contr. Nr 22-140/2008 “Sistem informatic de proiectare, simulare, testare si configurare a sistemelor energetice inteligente de energie regenerabila – SINERG”, participant.

Pn2. Contract cercetare PNCDI2 (2008-2011), contr. Nr 12-087/2008 “Cercetari privind crearea unui model experimental al unei retele virtuale de tip mobile learning cu acces in timp real la cunoastere si invatare utilizand tehnologii de comunicatii si dispozitive terminale wireless-MOBNET”, participant.

Pn3. Contract cercetare PNCDI2 (2007-2010) contr.nr. 11-069/2007 “Proteze Locomotorii Inteligente – INTELPROT”, participant.

Pn4. Contract cercetare PNCDI2 (2007-2010) contr.nr. 11-006 / 14.09.2007 “Platforma integrata pentru monitorizarea paralela a activitatii electrofiziologice si a mediului chimic ale celulelor neuronale NEUROSENSE”, participant.

Pn5. Grant CNCSIS (2005-2007), cod CNCSIS 1237 “Simulator pentru roboti autonomi inteligenti”, responsabil contract dr.ing. M. Dascalu.

Pn6. Contract PNCDI Securitate (2005-2006) cod 141, “Sistem de criptare cu arhitectură de calcul paralelă şi chei evolutive – SCRIPT”, responsabil contract dr.ing. M. Dascalu.

Pn7. Grant CNCSIS nr. 33784/2001, tema 23, (2001-2002):“Sistem vizual inteligent cu automate celulare pentru autovehicule” responsabil contract dr.ing. M. Dascalu.

Pn8. Grant CNCSIS nr. 33784/2001, tema 26, (2001-2002),“Sistem critografic cu automate celulare”, responsabil contract dr.ing. M. Dascalu.

Pn9. Grantul CNCSIS nr. 33784/2001, tema 163, (2001-2002), Simulator cu automate celulare pentru societăţi artificiale, participant.