POO Lab Lucrarea 1

De la WikiLabs

Noțiuni și cunoștințe necesare

Cerințe

 • Să se scrie o clasă Message ce va fi folosită ca purtătoare de date între un client de chat și toți ceilalți clienți conectați la un server, care să aibă următoarele proprietăți:
  • Să stocheze numele expeditorului și un conținut;
  • Să fie imutabilă (odată creat un obiect, conținutul acestuia să nu mai poată fi modificat);
  • Să permită extragera din obiectele de tip Message ale unui mesaj formatat în modul specific al aplicațiilor de chat: "expeditor: conținut", printr-o metodă numită toString;
  • Constructorul să aibă ca argumente, în ordine, expeditorul, apoi conținutul mesajului.
 • Să se scrie o clasă Main, executabilă, care să conțină exclusiv metoda main, care să instanțieze cel puțin trei obiecte de tip Message și să afișeze stringul formatat pentru fiecare.

Observații:

 • Fiecare clasă și membru trebuie să aibă unul din modificatorii de access public sau private.
 • Numele claselor trebuie sa fie conform cu cele specificate mai sus.
 • Ambele clase trebuie să facă parte din pachetul seriaf.poo.structs.


Predare:

 • Codul se va preda și corecta automat pe platforma Moodle. Accesul pe această platformă se face folosind username-ul și parola de pe studenti.pub.ro.
 • Atenție: Orice nerespectare ale indicațiilor de predare poate duce la pierderea în totalitate a punctajului.
Atenție: Temele vor fi verificate anti-plagiat cu soft-uri specializate. Orice temă copiată va fi penalizată (atât sursa cât și copia) cu 100% din punctaj, fără posibilitate de refacere.