POO Lab Lucrarea 2

De la WikiLabs

Noțiuni și cunoștințe necesare

Cerințe

 • Să se scrie o clasă PrivateMessage, extinsă din clasa Message, ce va fi folosită ca purtătoare de date între un client de chat și un anumit destinatar, care să aibă următoarele proprietăți:
  • Să stocheze numele expeditorului, un conținut și numele destinatarului;
  • Să fie imutabilă (odată creat un obiect, conținutul acestuia să nu mai poată fi modificat);
  • Să permită extragerea din obiectele de tip PrivateMessage ale unui mesaj formatat în modul specific mesajelor private în aplicațiile de chat -- "(priv) expeditor: continut" --, folosind mecanismul de suprascriere a metodelor.
  • Să existe o metodă prin care să se poată obține destinatarul pentru orice obiect de tip PrivateMessage, numită getRecipient().
  • Constructorul să aibă ca argumente, în ordine, destinatarul, expeditorul și apoi conținutul mesajului.
 • În clasa Main deja existentă, să se instanțieze cel puțin trei obiecte de tip PrivateMessage și să afișeze stringul formatat și destinatarul pentru fiecare.

Observații:

 • Numele claselor și metodelor trebuie sa fie conform cu cele specificate mai sus.
 • Clasele trebuie să facă parte din pachetul ro.upb.etti.poo.chat_application.structs.
 • Fiecare clasă și membru trebuie să aibă unul din modificatorii de access public sau private.
 • Numele claselor trebuie sa fie conform cu cele specificate mai sus.
 • Utilizați mecanismele de moștenire și suprascriere.


Predare:

 • Codul se va preda și corecta automat pe platforma Moodle.
 • Atenție: Orice nerespectare ale indicațiilor de predare poate duce la pierderea în totalitate a punctajului.
Atenție: Temele vor fi verificate anti-plagiat cu soft-uri specializate. Orice temă copiată va fi penalizată (atât sursa cât și copia) cu 100% din punctaj, fără posibilitate de refacere.