POO Lab Lucrarea 4

De la WikiLabs

Noțiuni și cunoștințe necesare

Cerințe

 1. Realizați o clasă numită seriaf.poo.client.ClientPeer cu următoarele restricții:
  • Constructorul clasei trebuie să ia ca argumente un String reprezentând un nume de utilizator (expeditorul mesajelor) și o referință la un obiect de tip Socket, deja conectat.
  • Clasa trebuie să aibă două metode:
   • void sendMessage(String message) - creează un obiect de tip Message și il serializează folosind socket-ul disponibil.
   • void sendMessage(String message, String recipient) - creează un obiect de tip PrivateMessage și il serializează folosind socket-ul disponibil.
 2. Realizați o clasă numită seriaf.poo.client.TextClient, executabilă, care să realizeze următoarele funcții:
  • Metoda main din clasă trebuie să citească de la tastatură un String reprezentând un nume de utilizator
  • Metoda main din clasă trebuie să deschidă apoi un Socket la adresa localhost (127.0.0.1) pe portul 9000
  • Metoda main din clasă trebuie să instanțieze un obiect de tip ClientPeer
  • Apoi, în metoda main, până la oprirea procesului, să citească de la tastatură (folosind BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); și metoda readLine()) șiruri de caractere cu care apoi să apeleze metodele sendMessage de mai sus (Notă: Pentru a trimite mesaje private, utilizatorul trebuie să introducă un text de forma /w John Hello! care specifică un mesaj privat către user-ul John, cu conținutul "Hello!").
  • Procesul se poate încheia dacă mesajul introdus de la tastatură este /q
 3. Realizați o clasă numită seriaf.poo.server.ServerPeer cu următoarele restricții:
  • Constructorul clasei trebuie să ia ca argument o referință la un obiect de tip Socket, deja conectat.
  • Clasa trebuie să aibă o metodă void run(), care, cât timp conexiunea nu este întreruptă (nu se aruncă java.io.EOFException), să deserializeze obiecte de tip Message și să le afișeze, formatate, pe ecran.
 4. Realizați o clasă numită seriaf.poo.server.Server, executabilă, cu următoarele restricții:
  • Metoda main din această clasă trebuie să folosească un obiect de tip ServerConfig pentru a citi un număr de port din fișierul de configurație implicit (server.conf); pentru testare, fișierul server.conf trebuie să definească cheia TCP_PORT ca fiind 9000.
  • Folosind numărul de port de la punctul anterior, să deschidă un ServerSocket.
  • Odată conectat un client, se creează un obiect de tip ServerPeer, folosind Socket-ul obținut de la metoda accept(), și se va apela metoda void run() a acestuia.
 5. Adaptați clasele Message și PrivateMessage astfel încât să poată fi serializate.
 6. Toate metodele apelate din alte clase decât cele în care sunt definite, trebuie să fie publice.

Predare:

 • Codul se va preda și corecta automat pe platforma WebCat.
 • Atenție: Orice nerespectare ale indicațiilor de predare poate duce la pierderea în totalitate a punctajului.
Atenție: Temele vor fi verificate anti-plagiat cu soft-uri specializate. Orice temă copiată va fi penalizată (atât sursa cât și copia) cu 100% din punctaj, fără posibilitate de refacere.