Programare Orientată Obiect (curs) - Seria C

De la WikiLabs

ANUNTURI

Update note sesiune de toamna. Verificati.

Punctaje seria C, OOP 2017: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cDVwpxyN-8ygZ37Pfpo4gLLixLE8DCXMbX5AmxZVArc/edit?usp=sharing

Cod java (suport de curs): http://gitlab.dcae.pub.ro/Teaching/SeriaC_OOP_2017

Note de curs de la alte serii:

http://discipline.elcom.pub.ro/POO-Java/

http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/anul-2/semestrul-1/programare-orientata-pe-obiecte.html

Protectia muncii: http://wiki.dcae.pub.ro/images/4/4f/An_II_seria_C.doc.zip

Laboratorul de OOP se face in sala A414

Ca si in ceilalti ani, la seria F, vom inmana badge-uri si la seria C


CHAMPION - studentului cu punctajul cel mai mare: Berbecaru Ionut

GOLD - studentilor cu media 10 in catalog : Petrescu Stefan, Traistaru Vlad-Viorel

SILVER - studentilor cu media 9 in catalog : Toma Andreea, Turigioiu-Duran Cosmin-Florin, Enache Catalin

Prerequisites

Cunoasterea unui limbaj de programare (cu citire/scriere la consola) si a unor algoritmi de baza.

Concepte: tip de date, variabile, asignare, operatii aritmetice, operatii logice, structuri repetitive, consola, biblioteci

Discipline care asigura aceste cunostinte: PC - Programarea Calculatoarelor SDA - Structuri de Date si Algoritmi

Repartizarea punctelor

Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10. Acest punctaj este repartizat în felul următor:

Laborator 50p: 25p colocviu + 5 x 5p lucrari de laborator

Curs 50p: 30p grila finala (saptamana 14, vineri orele 17:30-19:30 , A414) si 20p (lucrari sau teme de casa 10 x 2p sau 5 x 4p)

BONUS maxim 10 puncte pentru activitate excepțională în timpul semestrului. Punctajul bonus este exclusiv la latitudinea titularului de curs.

Frauda la teme / laborator / punctaj pe parcurs => se aduna opusul notei. Frauda la coloviu / test final curs => raport la decan cu recomandarea de exmatriculare.

Condiții de promovare

Condițiile minime de promovare sunt:

  • cel mult o absență în laborator;
  • minim 25 de puncte din punctajul de laborator (din 50p);
  • minim 50 puncte în total (din 100p).

Examenul si colocviul se pot reface in toamna (la restanta)

Programa cursului

Curs1. Introducere: computer, CPU, I/O, limbaje de programare, Java, JVM, compilare Java, HelloWorld, output, tipuri de date (boolean, int, double, String), variabile, atribuire, operatori =, +, - , * , /, ordinea operatiilor, concatenare de String, bucle, if, while, for, initializare array, String array, clase, obiecte, campuri, metode

Curs2. Clase, obiecte, campuri, metode, constructor, constructor implicit, instante, access la campuri, acces la metode, referinta vs valoare, primitive, obiecte, == , equals, metoda statica, camp static, control acces: public, private, domeniu de definitie, this, pachete, package, import, java.lang.String, java.lang.System,

Curs3. Recapitulare: mostenire / derivare, extends, static, final, equals. In plus, @Override, javadoc, exceptii, throw, throws, try, catch, finally

Curs4. Recapitulare: mostenire si exceptii. In plus: clasa abstracta, interfata, Java I/O, flux de date

Curs5. Recapitulare. Citire din fisiere, property file Exemplu: afisati cele mai mari 3 medii (si studentii carora le apartin) din fisierul cu formatul de linie: Nume Prenume Nota1 Nota2. https://drive.google.com/open?id=0B5TtS-S1KZFGTEZHMjRQUTJHOGs

Curs6. Socket, System.in, serializare: serialVersionUID, ObjectOutputStream, ObjectInputStream, readObject, writeObject, java.lang.ClassNotFoundException

Cod demo: https://drive.google.com/open?id=0B5TtS-S1KZFGQ2dNUWs3dE95VWc

https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model, https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/ , https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/urls/index.html, http://wiki.dcae.pub.ro/index.php/Serializarea_obiectelor

Curs7. Procese si Thread-uri; start, run, join, interrupt, synchronized, mutex, barrier, semaphore, thread pool, starvation, deadlock

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/

Cod: https://drive.google.com/open?id=0B5TtS-S1KZFGTjFJQ1RTZ010czA


Curs8 ArrayList.... https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/ArrayList.html

Curs9 -

Curs1O. GUI: Java AWT, Java Swing, Layout, Component, Container, Frame/JFrame, Button/JButton, Label, LookAndFeelInfo, ActionListener

request-by-student: redir System.out to JTextArea, inner class

Cod: https://drive.google.com/open?id=0B5TtS-S1KZFGbmxuVkNZUU9LUVU

Curs11. Aplicatii. java.awt.Graphics -setColor, drawLine, drawRect, drawChars, drawArc. Generics, java.util.HashMap, java.util.ArrayList, Properties, property files, Comparable interface.

https://drive.google.com/open?id=0B5TtS-S1KZFGd1pDZW5hVVVURGc

Curs12. Aplicatii. Stabilire grila colocviu (ordonare materie pe note 1->10). Exemplu de subiect.

Curs13. Aplicatii, prezentare proiecte.

Curs14. Aplicatii, feedback.

Pentru primele cursuri, suportul de curs a fost MIT 6.092 (https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-092-introduction-to-programming-in-java-january-iap-2010/lecture-notes/)

Suplimentar vedeti specificatia de limbaj java de la Oracle:

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/subclasses.html

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/index.html

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/index.html

 Limbajul Java este unul singur, pe orice OS, orice arhitectura, si in orice curs. 
Important este sa stiti ce inseamna si cum sa folositi conceptele enumerate mai sus

Resurse Externe

Pentru incepatorii care nu stiu programare DELOC: puteti incepe cu: https://www.udemy.com/java-tutorial/

Pentru cursuri interactive vedeti site-urile dedicate (eg. Edx, Coursera, Udacity)

Altele

https://www.ericsson.com/res/docs/2015/consumerlab/ericsson-consumerlab-communication-in-the-world-of-apps.pdf

http://www.tiobe.com/tiobe-index/

https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/

http://www.nvidia.com/object/gpu-applications-domain.html