Programarea Calculatoarelor (curs)

De la WikiLabs
Atenție: Platforma Moodle a devenit disponibilă. Toate informațiile relevante despre curs vor fi publicate pe

http://electronica.curs.pub.ro/2016/course/view.php?id=35

Dedicat studenților de anul I, semestrul I, cursul de programare a calculatoarelor are ca scop introducerea în domeniul programării și a științei calculatoarelor, precum și a proceselor și a instrumentelor de dezvoltare software.

Structura cursului și metodologia de evaluare

Cursul este structurat în 14 prelegeri de câte două ore și 14 ședințe de laborator, de câte două ore. Prezența în laborator este obligatorie.

Repartizarea punctelor

Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10. Acest punctaj este repartizat în felul următor:

 • 20 de puncte - 4 teme de casă ce vor fi publicate în saptămânile 4, 6, 8 și 10;
 • 50 de puncte - laborator;
  • 25 de puncte - activitatea din timpul semestrului;
  • 25 de puncte - colocviu de laborator;
 • 30 de puncte - examen final;
 • BONUS 10 puncte pentru activitate excepțională în timpul semestrului. Punctajul bonus este exclusiv la latitudinea titularului de curs.

Condiții de promovare

Condițiile minime de promovare sunt:

 • cel mult trei absențe la laboratoare;
 • minim 25 de puncte din punctajul de laborator;
 • minim 10 puncte la examenul final;
 • minim 50 puncte în total.

Consultații

Consultațiile sunt programate joia între orele 14 și 15 în A422.

Curricula cursului

 1. Informații administrative; Prezentare instrumente utilizate (Moodle, Web-CAT, Virtualbox); Prezentare Infineon - Fișier:Prezentare 1.pdf
 2. Ciclul de viață al unei aplicații (Software Development Life-Cycle - SDLC) - Arhitectură și Design; Noțiuni elementare despre Compilator, limbaj și medii de dezvoltare; Variabila - Fișier:Pc curs 1.pdf
 3. Tipuri de date - dimensiuni; Modificatori (short, long, signed, unsigned); Template-uri pentru citirea și scrierea datelor (printf & scanf); Operatori artimetici - Fișier:Pc curs 2.pdf
 4. Bazele de numerație binară și hexazecimală; Stocarea unui număr negativ - convenția complement față de 2; Stocarea unui număr în virgulă mobilă - Standardul IEEE 754; Stocarea caracterelor - coduri ASCII și Unicode; Operații pe biți - Fișier:Pc curs 3.pdf

Curricula laboratorului

 1. Folosirea liniei de comandă în Linux; Compilarea programului HelloWorld; Sisteme de build: Makefile
 2. Sisteme de revision control: Git & Gitlab
 3. Utilizarea preprocesorului; Utilizarea stream-urilor standard ale unui proces (stdin, stdout, stderr)
 4. Exerciții cu variabile cu semn și în virgulă mobilă și operatori pe biți; Tipuri de date și conversii - citirea de la tastatură și afișarea pe stream-urile standard
 5. Exerciții folosind construcții condiționale
 6. Exerciții folosind blocuri repetitive
 7. Exerciții cu vectori
 8. Exerciții cu șiruri de caractere: căutare, concatenare, inserție, citire, scriere.
 9. Exerciții cu funcții; Compilarea unui executabil din mai multe fișiere sursă; Utilizarea fișierelor header
 10. Exerciții cu funcții recursive; Tool-uri de depanare: GDB
 11. Exerciții cu structuri pentru agregarea datelor
 12. Exerciții cu pointeri și alocare dinamică de memorie; Instrumente de evaluare a pierderilor de memorie - valgrind
 13. Exerciții cu scriere și citire din fișiere
 14. Colocviu de laborator

Materiale de studiu

Câte două probleme pe zi, până la Crăciun, ajutați-l pe Moșu`: http://adventofcode.com/

Programele de la curs

Programele scrise în cadrul cursului sunt disponibile pe repository-ul public de Git: https://gitlab.com/rhobincu/ProgramareaCalculatoarelor.git

Puteți rula comanda

git clone https://gitlab.com/rhobincu/ProgramareaCalculatoarelor.git

Coding Style

Aici găsiți lista de reguli pentru scrierea de aplicații în limbajul C.

Teme

Rezultate