Proiect 1 - Dispozitive si Circuite Electronice

De la WikiLabs
Jump to navigationJump to search

Exemple de proiectare

  1. Amplificator clasa AB Fișier:Amplificator AB.pdf
  2. Circuit basculant astabil Fișier:Astabil.pdf
  3. Generator de semnal sinusoidal Fișier:Gen sinus.pdf
  4. Generator de semnal triunghiular Fișier:Gen triunghi.pdf
  5. Oscilator Colpitts Fișier:Osc colpitts.pdf
  6. Stabilizator Fișier:Stabilizator.pdf