Proiect 2

De la WikiLabs

Proiect 2 reprezintă disciplina care propune studenților desfăşurarea unei activități de proiectare și implementare a unui sistem digital specific unei aplicații date, pe un circuit configurabil FPGA.

Scopul activității de proiect

Activitatea de proiect are ca scop crearea unui cadru organizat, susținut de un îndrumător didactic, în care studenții să aplice cunoştințele dobândite anterior în cadrul cursului "Circuite Integrate Digitale" şi în cadrul laboratorului asociat acestuia pentru a lua decizii raționale asupra diferitelor aspecte ținând de activitatea de proiectare a unui circuit digital ce implementează o funcționalitate specificată. Proiectul dorește să stimuleze următoarele trăsături ale studentilor:

 • Gândirea creativă, pentru găsirea de soluții tehnice la probleme specificate din punct de vedere funcțional
 • Lucrul în echipă și spiritul organizatoric
 • Spiritul antreprenorial și competitivitatea

Regulile proiectului

 1. Studenții vor forma echipe de maxim 5 persoane, care vor colabora pentru implementarea temei de proiect.
 2. Fiecare echipă va numi un reprezentant, dintre membrii săi, care va fi responsabil cu anumite sarcini organizatorice și de comunicare între echipă și cadrul didactic.
 3. Tema de proiect va fi divizată de către cadrul didactic în sarcini, ce vor fi prezentate membrilor echipei la fiecare întâlnire de proiect. Astfel, fiecare membru al echipei va realiza minim o sarcină în intervalul dintre două întâlniri de proiect. Alocarea sarcinilor către fiecare coechipier se realizează de către membrii echipei prin consens.
 4. Membrii echipei vor submite rezolvările sarcinilor alocate printr-un sistem de versionare a codului. Reprezentantul echipei are responsabilitatea de a organiza sistemul de versionare conform indicațiilor cadrului didactic.
 5. Membrii echipei vor fi notati pentru codul submis înainte de termenul limită (următoarea întâlnire de proiect).
  1. Dacă sarcina alocată nu este îndeplinită până la expirarea termenului limită, atunci sarcina poate fi realocată unui alt membru al echipei.
  2. Dacă a realizat și submis codul aferent sarcinii alocate, un membru al echipei poate cere alocarea unei sarcini suplimentare din lista de sarcini în așteptare
  3. Îndeplinirea sarcinii va fi demonstrată prin submiterea unui modul de test împreună cu fiecare bloc funcțional implementat.

Descrierea Temei de Proiectare

Se va proiecta și dezvolta o consolă de jocuri, ce va avea următoarele caracteristici:

 • Jocuri ce vor fi implementate: Snake
 • Control de la tastatură PS2 (tastatura va fi conectată la placa Nexys2)
 • Afisare grafică prin VGA la rezoluția 800x600 (monitorul va fi conectat la placa Nexys2)
 • Tabela de scor (folosind afișajul cu 7 segmente de pe placa Nexys2) ce va indica punctele acumulate și nivelul atins

Cerințe de proiectare

Arhitectura Impusă

Status

Resurse Utile

Manual Nexys 2

Parametri VGA 800x600@72Hz

Tutorial Verilog

Tutorial Git