Structuri de Date și Algoritmi

De la WikiLabs

Coding Style

Aici găsiți lista de reguli pentru scrierea de aplicații în limbajul C.

Lucrări de laborator

  • Lucrarea 1 - Exerciții cu pointeri (alocare dinamică de memorie, aritmetica pointerilor, modificări persistente de parametri de funcție)
  • Lucrarea 2 - Introducere în programarea orientată pe obiecte
  • Lucrarea 3 - Implementări de secvențe cu vectori și liste simplu și dublu înlănțuite.
  • Lucrarea 4 - Implementări de cozi și stive cu vectori și liste simplu și dublu înlănțuite.
  • Lucrarea 5 - Implementare de mulțimi cu funcții hash (Hash Set) și arbori binari (Tree Set).
  • Lucrarea 6 - Implementare de structuri asociative cu arbori și funcții Hash (Tree Map și Hash Map).