Structuri de Date și Algoritmi (curs)

De la WikiLabs

Cursul de Structuri de Date și Algoritmi se bazează pe cunoștințele dobândite în cadrul cursului de Programarea Calculatoarelor de pe primul semestru. Cursul are ca scop dezvoltarea gândirii algoritmice și a abilității de a rezolva probleme și a realiza aplicații software performante.

Informațiile actualizate relevante pentru cursul de SDA se regăsesc pe Moodle.


Resurse

Exerciții