Programare Orientată Obiect (Java)

De la WikiLabs

Înscrieri utilizatori WebCat - Seria F

Scopul laboratorului

Scopul laboratorului de Programare Orientată Obiect este de a introduce studentului conceptele paradigmei de programare orientată pe obiecte, asimilarea unui nou limbaj, Java, precum și familiarizarea cu tehnicile de programare specifice.

Atenție: Toate lucrările acestui laborator pleacă de la premiza că sunteți deja familiarizați cu sintaxa limbajului C.


Atenție: Toate fișierele/ programele scrise la fiecare laborator se salvează, fie pe e-mail, fie pe un stick USB dar recomandat pe un repository personal de Git.

Tutoriale și documentații

 1. Paradigma Obiect-Orientare; Clase și obiecte. Noțiuni despre Java. Realizarea și execuția unui program Java. Sintaxa limbajului Java; Structura lexicală a unui program. Convenții de programare.
 2. Noțiuni avansate de programare obiect-orientată. Java Application Programming Interface (API)
 3. Tratarea excepțiilor. Stream-uri de Input/Output.
 4. Serializarea obiectelor. Socket-uri de rețea.
 5. Programare concurentă - fire de execuție (Threads).
 6. Graphical User Interface (GUI) - Java Swing și JavaFX.

Lucrări de laborator

 1. POO Lab Lucrarea 1
 2. POO Lab Lucrarea 2
 3. POO Lab Lucrarea 3
 4. POO Lab Lucrarea 4
 5. POO Lab Lucrarea 5
 6. POO Lab Lucrarea 6

Repository cod

Pentru a avea acces la codul din laboratoarele trecute, clonati urmatorul repository de Git: http://gitlab.dcae.pub.ro/Teaching/JavaChatApplication.git

Tutorial Instalare Java Developer's Kit

Kitul pentru suita de aplicații necesare compilării și rulării unui program în Java se descarcă de pe site-ul Oracle. Selectați Java Platform (JDK), în pagina următoare selectați Accept License Agreement și apoi sistemul vostru de operare.

Instalare Windows

Pentru Windows, fișierul descărcat la pasul anterior trebuie să aiba extensia .exe. Rulați executabilul ca orice alt program (cu drepturi de administrator), selectați opțiunile implicite și așteptați să se termine instalarea.


Mai departe, căutați folder-ul unde a fost instalat JDK-ul și intrați în sub-folder-ul numit bin, dați click dreapta pe calea curentă și selectați Copy sau Copy address as text. Aceasta ar trebui să arate similar cu: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_05\bin. În continuare, din Control Panel, selectați opțiunea View advanced system settings, iar în fereastra care se deschide, dați click pe butonul Environment Variables... În categoria System variables, căutați variabila Path, selectați-o și dați click pe Edit... În câmpul Variable value, duceți cursorul la finalul liniei, tastați caracterul ";" și apoi paste folosind combinația de taste Ctrl + v. Click apoi pe OK până se închid toate ferestrele.


Pentru verificare, deschideți o consolă (Start, tastați "cmd" apoi enter, sau Start -> Run -> "cmd" enter pentru Windows XP) și tastați javac -version. Dacă răspunsul este similar cu javac 1.7.0_05 atunci instalarea s-a făcut cu succes, dacă în schimb este 'javac' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. atunci reluați pașii anteriori și încercați din nou.

Instalare Linux

Pentru Ubuntu 12.04, deschideți un terminal și tastați următoarele comenzi:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer

Tutorial Instalare Netbeans IDE

Pentru toate sistemele de operare, urmăriți instrucțiunile prezentate pe site-ul oficial. Pentru descărcare selectați installer-ul Java SE.

Rezultate

Proiect pentru sesiunea de restanțe

Proiectul pentru refacerea din sesiunea de restanțe din toamnă este descris aici.